Sunday, July 11, 2010

سرمشق

بر روی تمام سنگفرش های ذهن ِ من حک شده است
فراموشی آغاز ِ آزادی است
و آزادی از چنگ تو یعنی هبوط
در جایی که زمان را معلق کرده ام
و زنانگی ات را از فالم حذف می کنم
چگونه می توان تو را خط زد ؟
از تقویم،از تاریخ،از خواب
و از ذهن

3 comments:

masood said...

mahshare refigh

باران said...

hich vaght say nakon chizi ro az zehnet paak koni chon naa shodanist !

دونقطه said...

جایی که زمان را معلق کنی ،
تمام چهار چرخه های شتابان ، یخ می بندند
و تو معشوق ،
با تنها دو پا
در دو نقطه ی مجزا از جاده ی اجباری ، معطل می مانید .